PDF PDF Print

Welkom!

Mijn geloof Ė ons milieu

Mijn geloof Ė ons milieuBeste leden en vrienden van de Anglicaanse-, Orthodoxe- en Oud-Katholieke kerk in†Nederland.

Anglicaanse, Orthodoxe en Oud-Katholieke christenen ontmoeten elkaar†– Hoezo? – Omdat het noodzakelijk is.

Wij zijn vrienden of leden van drie christelijke tradities die meer met elkaar gemeen†hebben dan vaak gedacht wordt. Voor onze ... Lees verder>>

Internationales Alt-katholiken Laienforum 2016 / Internationaal Oud-Katholiek Lekenforum - 10 t/m 14 augustus 2016 in Praag.

Bij het Oud-Katholiekencongres in 1990 is het initiatief ontstaan om - in de jaren tussen die congressen - als Oud-Katholieken uit ... lees verder>>

Priesterwijding Helen Gaasbeek

De aartsbisschop van Utrecht,
Mgr. dr. Joris A. O. L. Vercammen

heeft het voornemen de priesterwijding toe te dienen aan ... lees verder>>

Welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.

Lees meer>>

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan