PDF PDF Print

Welkom!

Eigen kwetsbaarheid als basis voor solidariteit in de zorg

Eigen kwetsbaarheid als basis voor solidariteit in de zorg 

Wie kwetsbaar is, kan solidariteit opbrengen
Wie kan erkennen dat zij of hij zelf kwetsbaar is, is ook in staat solidariteit met anderen op te brengen. Wie er weet van heeft dat het leven een geschenk is, kan er ook de waarde en waardigheid van inzien. Op deze en soortgelijke gedachten bouwde prof. dr. Ruard Ganzevoort zijn Quasimodolezing ... Lees verder>>

Registratie van een afscheid - aankondiging van een wijding

Afgelopen zondag heeft de parochie Utrecht feestelijk afscheid genomen van pastoor Annemieke Duurkoop die, na haar sabbatical, per ... lees verder>>

Studiedag voor pastores over Euthanasie

Twee keer per jaar wordt er een studiedag voor pastores gehouden. Op de komende studiedag zullen de pastores zich bezighouden met ... lees verder>>

Welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.

Lees meer>>

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan