PDF PDF Print

Welkom!

Synode 2015

Synode 2015Zaterdag 21 november jongstleden vond de 89e synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland plaats. Een goede besteding van deze druilerige zaterdag, getuige ook de goed gevulde publieke tribune.

Aartsbisschop Vercammen sprak bij aanvang van de synode een gebed uit, waarna de voorzitter van het Presidium, Patrick Groenewegen, met een ... Lees verder>>

Taizť: Lichtgebed voor vrede

In januari dit jaar bivakkeerde de Tijdelijke Gemeenschap van Taizť in de Paradijskerk om te bidden en te werken. Op hun ... lees verder>>

Hoop temidden van crisis

Van 16 tot en 18 november vond in Straatsburg een bijeekomst van vertegenwoordigers van lidkerken van de Conferentie van Europese ... lees verder>>

Welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.

Lees meer>>

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan