PDF PDF Print

Welkom!

Studiedag voor pastores over Euthanasie

Studiedag voor pastores over EuthanasieTwee keer per jaar wordt er een studiedag voor pastores gehouden. Op de komende studiedag zullen de pastores zich bezighouden met het onderwerp Euthanasie. Sprekers zijn: Prof.dr. Frans Vosman, ethicus, verbonden aan de Universiteit voor humanistiek en Dr. Remco Robinson, empirisch-praktisch theoloog, verbonden aan de kerkelijke opleiding van de ... Lees verder>>

Anglicanen – Orthodoxen – Oud-Katholieken . . . ONTMOETEN ELKAAR!

Beste leden en vrienden van de Anglicaanse, Orthodoxe en Oud-Katholieke kerk in Nederland,

Mede namens metropoliet Athenagoras ... lees verder>>

Op bezoek bij de TEC

Van 7 tot en met 15 maart was een delegatie van de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie (IBC) op bezoek bij de ... lees verder>>

Welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.

Lees meer>>

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan