PDF PDF Print

Welkom!

Catechetisch jongerenweekend "VERRIJZENIS"

Catechetisch jongerenweekend Een groep pastores heeft samen met onze jongerenpastor in de komende vastentijd een catechetisch jongerenweekeinde met het oog op Pasen voorbereid. Het thema van dit weekend is VERRIJZENIS.

We willen met de jongen in de leeftijdscategorie van 13 – 17 jaar (de leeftijden kunnen indien nodig aangepast worden) dit thema verder uitdiepen en ... Lees verder>>

Zondag 8 februari 2015: Internationale Gebedsdag tegen mensenhandel

.“Mensenhandel is een wond in het lichaam van de huidige wereld, een wond in het vlees van Christus. Het is een misdaad ... lees verder>>

Woord van dank

Lieve mensen,

Met de uitvaart van Klaas Jan is weer gebleken,
gemeenschap ben je met elkaar.
De dienst in de Grote Kerk was een ... lees verder>>

Welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.

Lees meer>>

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan