We have a dream

TitelWe have a dream
SubtitelInspiratieTafel Klimaatverandering
ISBN978-90-70596-75-0
RedactieJan Jorrit Hasselaar
Aantal pagina's80
UitgeverOud-Katholieke Kerk van Nederland
Uitgave/Druk2016
Soort uitgaveGebrocheerd
SamenvattingIn de aanloop naar de grote klimaattop in Parijs, december 2015, organiseerden de Raad van Kerken en de Oud-Katholieke Kerk een breed overleg met deelnemers uit alle geledingen van de maatschappij - van politiek tot bedrijfsleven, van kerken en ngoís tot jongeren. Centraal tijdens de dag stond de pauselijke encycliek Laudato Sií. Van deze InspiratieTafel Klimaatverandering is nu een boekje verschenen: We have a dream. Dankzij de vele fotoís en bondige teksten krijgt de lezer een goede indruk van de verschillende invalshoeken en opinies van sprekers en participanten. Onder hen waren onder meer oud-premier Jan Peter Balkende, klimatoloog Pier Vellinga, RK-theoloog Erik Borgman, VN-jongerenvertegenwoordiger Soscha de la Fuente, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie Teun Bokhoven en klimaatgezant Michel Rentenaar. De deelnemers waren het erover eens dat samenwerking geboden is om klimaatverandering het hoofd te bieden. In zekere zin nam de InspiratieTafel daarmee een voorschot op ĎParijsí, waar vanuit eenzelfde overtuiging het klimaatakkoord van Parijs is gesloten. De ondertitel van het boekje is ĎAn Ongoing Conversationí. De InspiratieTafel was namelijk een vervolg op het bezoek van de groene patriarch Barholomeus aan Nederland in 2014. Deze inspireerde de InspiratieTafel middels een videoboodschap. Het boekje We have a dream is uitstekend geschikt als discussiemateriaal voor kerkelijke gespreksgroepen en het (voorbereidend) wetenschappelijk onderwijs. Later dit jaar zullen hiertoe handreikingen verschijnen.

Prijs: € 10.00