PDF PDF Print

Welkom!

Eerste vrouwelijke bisschop IFI

Eerste vrouwelijke bisschop IFI21 jaar geleden voerde de Iglesia Filipina Independiente de wijding van vrouwen tot het ambt in. Op 6 februari werd de eerste vrouwelijke bisschop verkozen, pastoor Emelyn Dacucuy uit Batac, als bisschop van het bisdom met dezelfde naam.

Dacuycuy hoort bij de eerste generatie priesters van haar kerk. Ze belichaamt een combinatie die voor deze ... Lees verder>>

Ontmoetingsdag Oecumenisch en orthodox in deze tijd

Op 16 februari vindt in het congrescentrum In de Driehoek in Utrecht een bijzondere dag van het Overleg Episkopale Kerken plaats. ... lees verder>>

Seminariescriptie pastoor Louis Runhaar in de Internationale Kirchliche Zeitschrift

Aan het Oud-Katholiek Seminarie studeren studenten op niveau af. Als artikel verscheen onlangs (een bewerking van) de ... lees verder>>

Welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.

Lees meer>>


Contact zoeken met de Oud-Katholieke kerk?

Telefoon: via het bisschoppelijk bureau: 033 - 462 08 75

Email: buro@okkn.nl

E-mail Aartsbisschop Joris Vercammen: abvu@okkn.nl

E-mail Bisschop Dirk Jan Schoon: dirkjanschoon@gmail.com


Meldingen seksueel misbruik en/of grensoverschrijdend gedrag:

 

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan