PDF PDF Print

Verkiezing Aartsbisschop van Utrecht (1)

Amersfoort, 9 maart 2000

Verkiezing Aartsbisschop van Utrecht

Op zaterdag 11 maart a.s. wordt in de Kathedrale Kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht de opvolger van mgr.A.J.Glazemaker gekozen als Aartsbisschop van Utrecht.

Na een eucharistieviering zullen de kiesgerechtigden, de geestelijken van het aartsbisdom en de kiesgerechtigde gelovigen, in totaal 33 personen moeten uitmaken wie de 83e bisschop van Utrecht sinds de tijd van Willibrord gaat worden.
Het oude recht om als lokale kerk een eigen bisschop te verkiezen werd weer toegepast in 1723 toen de katholieken in Nederland na een lange periode zonder eigen bisschop overgingen tot de verkiezing van Cornelis Steenoven. Werd deze eerste keuze nog geheel gemaakt door geestelijken, in deze eeuw heeft het Metropolitaan Kapittel (het eigenlijke kiescollege) zich verbreed tot alle actieve geestelijken van het bisdom en tot een aantal leken.
Verkiesbaar zijn de priesters van beide bisdommen, die tenminste vijf jaar als priester in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland functioneren.

De verkozene heeft het recht om gebruik te maken van een bedenktijd van veertien dagen voordat hij zijn beslissing laat weten.
De Aartsbisschop van Utrecht is tevens automatisch President van de Internationale Bisschoppen Conferentie van de Unie van Utrecht, het internationale verband van Oud-Katholieke Kerken in Europa en Amerika. Als waarnemer van de bisschoppenconferentie zal de Poolse bisschop W.Wysoczanski aanwezig zijn.
De eucharistieviering te Utrecht begint om 10.30 uur.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan