PDF PDF Print

Wijding Aartsbisschop in de Dom te Utrecht

Amersfoort, 14 juni 2000

Wijding Aartsbisschop in de Dom te Utrecht
Op zaterdag 1 juli 2000 zal in de Domkerk te Utrecht de bisschopswijding plaatsvinden van dr.J.A.O.L.Vercammen. Dr. Vercammen werd op 11 maart j.l. bij de tweede stemming met ruime meerderheid verkozen als 83e aartsbisschop van Utrecht.
De wijding zal worden verricht door de bisschop van Haarlem, dr.J.L. Wirix-Speetjens, daarbij geassisteerd door de Duitse en de Poolse bisschoppen. De emeritus aartsbisschop, mgr.dr.A.J.Glazemaker, zal de prediking verzorgen.
Om een groot aantal mensen de gelegenheid te bieden de wijding bij te wonen is gekozen voor de Domkerk in plaats van de kathedraal aan het Willemsplantsoen. Met de keuze voor de Dom wil de nieuwe bisschop ook zijn verbondenheid met de oecumene uitdrukken.
De dienst, waarin de wijding zal plaatsvinden, begint om 10.30 uur en aansluitend is er een receptie in het naastgelegen Academiegebouw. De dienst staat open voor alle belangstellenden.
Op zondag 2 juli wordt de bisschop ingehaald tijdens een vesperdienst in de eigen kathedrale kerk van Sinte Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht. Deze dienst begint om 15.00 uur.
----------
De nieuwe bisschop is op 1 juli niet beschikbaar voor het geven van interviews.
Wel beschikbaar op 22 juni, 23 juni (middag) en 27 juni (middag).
Afspraken hiervoor te maken via het Bisschoppelijk Bureau. E.M.P.P.Verhey, secr.

Persbureau Oud-Katholieke kerk van Nederland
Kon.Wilhelminalaan 3 Tel.: 033 - 462 08 75
3818 HN Amersfoort Fax.: 033 - 463 04 42
E-mail: buro@okkn.nl

Gegevens behorende bij persbericht van 14 juni 2000
Dr.J.A.O.L.Vercammen werd geboren in 1952 in Lier (België) en na zijn opleiding in 1979 tot priester gewijd voor het (R.K.) bisdom Antwerpen. Zijn pastorale arbeid richtte zich de eerste jaren vooral op de begeleiding van jongeren.
In 1988 maakte hij de overstap naar de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en werd in 1989 als assisterend priester in Rotterdam werkzaam en sinds 1989 is hij pastoor van de parochie te Eindhoven.
Naast zijn pastoraat was hij actief als projectleider van een 'revitaliserings-project van parochies' dat in de kerk liep van 1989-1999.
Op het onderwerp kerkopbouw promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Utrecht in 1997.
In 1996 werd hij bovendien aangesteld als docent en rector van het Oud-Katholiek Seminarie te Utrecht, waar hij praktische theologie doceert.
De bisschop-elect is gehuwd met Hilde Witters en het echtpaar heeft 3 kinderen. Nu is hij nog woonachtig in Brecht bij Antwerpen.Aanvullende informatie:
Het oude recht om als lokale kerk een eigen bisschop te verkiezen werd opnieuw opgenomen in 1723 toen de katholieken in Nederland na een lange periode zonder eigen bisschop overgingen tot de verkiezing van Cornelis Steenoven. Werd deze eerste keuze nog geheel gemaakt door geestelijken, in deze eeuw heeft het Metropolitaan Kapittel (het eigenlijke kiescollege) zich verbreed tot alle actieve geestelijken van het bisdom en tot een aantal leken.
De Aartsbisschop van Utrecht is tevens automatisch President van de Internationale Bisschoppen Conferentie van de Unie van Utrecht, het internationale verband van Oud-Katholieke Kerken in Europa en Amerika.


Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan