PDF PDF Print

Raad van Kerken zoekt algemeen secretaris

De Raad van Kerken in Nederland daagt kerken uit tot samenwerking en zichtbaarheid. Achttien kerkgenootschappen bundelen hun krachten in dit eigentijdse oecumenische netwerk. Vanwege het vertrek van de huidige algemeen secretaris, Drs. ing. Klaas van der Kamp, is de Raad van Kerken in Nederland op zoek naar een algemeen secretaris (0.8), v/m.

Op de website www.raadvankerken.nl treft u meer informatie aan over deze vacature. 


Amerfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 juni 2018

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan