PDF PDF Print

Tweede zondag van de Advent

De beide bisschoppen van onze kerk, Joris Vercammen en Dirk Jan Schoon, vertellen wat hen raakt, fascineert en troost in de bijbelverhalen die op de vier zondagen van Advent in de kerk gelezen worden.

Het zijn verhalen over de grote vragen die elk mens wel ken: over geluk, wantrouwen, lijden, inzicht, dood en leven. Steeds blijkt dat er geen eeuwige en afdoende antwoorden te geven zijn. Dat komt niet alleen doordat ons verstand te beperkt is om de complexiteit van het leven in één woord of gedachte te kunnen samenvatten, maar vooral ook omdat Gods genade groter is dan ons hart. Muziek verlicht de zorgen van je hart en geeft uitdrukking aan je inspiratie.

Joris Vercammen is Aartsbisschop van Utrecht en Dirk Jan Schoon is bisschop van Haarlem in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Tweede Advent
Bisschop Dirk Jan Schoon gaat in op het begin van het evangelie van Marcus. Marcus kondigt aan dat hij het over Jezus gaat hebben, maar begint toch te vertellen over Johannes de Doper.
Waarom zou hij dat doen?Jesaja 40,1-11
2 Petrus 3, 8-18
Marcus 1, 1-8

Lied 558 (Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk)

Voor Eerste Advent klik hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 december 2017

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan