PDF PDF Print

Rinkelprijs voor Ds Hans Uytenbogaardt

Tijdens de formele opening van het studiejaar 2017 - 2018 van het Oud-Katholiek Seminarie zal de jury voor de wetenschappelijke prijzen de Rinkelprijs uitreiken aan ds. Hans Uytenbogaardt,emeritus secretaris eredienst van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij krijgt deze wetenschappelijke erkenning voor zijn werk in de liturgiewetenschap.

Dienstbare wetenschapper – de man achter het PKN Dienstboek
Hans Uytenbogaardt werkte als eerst als predikant en vervolgens docent liturgiek en als secretaris eredienst voor de Hervormde Kerk en vervolgens voor de Protestantse Kerk in Nederland. Zo stond hij aan de wieg van het Dienstboek van deze kerk. Bij het ontstaan hiervan vertaalde hij wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Deze opstelling als dienstbare wetenschapper is kenmerkend voor zijn manier van werken.

Oecumenisch en internationaal
Waar manieren van eredienst vieren heel kerk verdelend kunnen zijn, zet Hans Uytenbogaardt zich al meer dan 50 jaar in voor een liturgiewetenschap die kerken verbindt. Hij oriënteert zich hierbij op de wereldwijde kerk zoals die door de tijden heen gevierd heeft en viert. Zijn laatste pastorale aanstelling was passend genoeg ook een buitenlandse: van 2012-2013 was hij verbonden aan de Nederlandse Kerk in Londen.

Allerheiligen en Willem Barnard centraal bij uitreiking
Hans Uytenbogaardt zal bij de prijsuitreiking een lezing houden getiteld “Willem Barnard en Allerheiligen, een voorganger in lied en gebed”. Barnard geldt als één van de belangrijkste voortrekkers van de liturgievernieuwing in Nederland. Hij verbond, net als Uytenbogaardt, katholieke en protestantse tradities in zijn werk. De lezing sluit aan bij Uytenbogaardts recente werk, waaronder de bundel ‘100 Heiligen in de Dom’ over de geloofsgetuigen in de Gedachteniskapel van de Utrechtse Domkerk.

Naast de lezing door Ds. Hans Uytenbogaardt staan een kort jaarverslag van de rector, een bijdrage vanuit de studenten en muzikale intermezzi op het programma. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

De Seminariedag zal plaatsvinden op zaterdag 30 september in de kathedrale kerk van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem. Aanvang 14.00 uur. De bijeenkomst is publiekelijk toegankelijk.

Over de Andreas Rinkelprijs
De Andreas Rinkelprijs wordt door het Oud-Katholiek Seminarie toegekend aan personen die uitmuntend wetenschappelijk theologisch onderzoek hebben verricht op het gebied van geschiedenis, leer of leven van de Oud-Katholieke Kerk of die andere gelijkwaardige prestaties hebben geleverd die voor deze kerk van bijzondere betekenis zijn. De prijs is genoemd naar de 20ste-eeuwse aartsbisschop Andreas Rinkel die zelf liturgie doceerde aan het Oud-Katholiek Seminarie en een voortrekker was in de oecumenische beweging. De prijs wordt mogelijk gemaakt door het Elisabethfonds.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 september 2017

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan