PDF PDF Print

Bishop Geoffrey Rowell overleden

De vorige bisschop van het Anglicaanse Diocese in Europe, dr. Geoffrey Rowell, is op 11 juni overleden. Hij was 74 jaar oud.

Bisschop Rowell was een voorman van de katholieke vleugel van de Church of England, een gezien kerkhistoricus en als oecumenicus een drijvende kracht in de Anglicaans - Orthodoxe en met name de Anglicaans - Oriëntaalse dialoog. Als bisschop van het Europese bisdom was hij van 2001-2013 in het ambt, daarvoor was hij Bischop van van Basingstoke.

In zijn rol in Europa was hij veel betrokken bij Anglicaans - Oud-Katholieke contacten. Aartsbisschop Joris Vercammen zond namens de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie van de Unie van Utrecht  een condoleance.

Voor een in memoriam, klik hier

Amersfoort, Bisschoppelijlk Bureau, 21 juni 2017

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan