PDF PDF Print

Nieuwe uitgave in Seminariereeks: Quasimodolezing 2016

In de publicatieserie van het Oud-Katholiek Seminarie (“Seminariereeks”)  verschijnen regelmatig nieuwe publicaties. Onlangs verscheen ook de tekst van de Quasimodolezing van 2016 met een aantal andere teksten. De titel is: Moedig leiderschap. Mystiek en politiek bij Dag Hammarskjöld (Amersfoort/Sliedrecht: Oud-Katholiek Boekhuis/Merweboek, 2017), onder redactie van Peter-Ben Smit.

Naast de hoofdlezing van Zweedse aartsbisschop KG Hammar en het coreferaat van Carola Schouten bevat de bundel ook een inleiding op de persoon en het werk van Hammarskjöld door Joris Vercammen en de eerste Nederlandse vertaling van meditaties van KG Hammar bij teksten uit Hammarskjölds Merkstenen, geschreven voor het Hammarskjöldpad in het Noorden van Noorwegen.

De vertaling is van de hand van Paula Dubbink. De publicatie is binnenkort verkrijgbaar bij het Oud-Katholieke Boekhuis (EUR 10,-).

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 mei 2017

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan