PDF PDF Print

Symposium 'Ambt en Spiritualiteit'

Op 25 juni vindt er in Amsterdam een bijzonder symposium plaats. Het heeft als thema “ambt en spiritualiteit” en stelt de vraag hoe de twee zich tot elkaar verhouden: Hebben voorgangers en pastores een eigen spiritualiteit? Wat het doet ambt met geloofs-beleving? Biedt het bronnen voor spiritualiteit of staat het spiritualiteit in de weg? Draagt het ambt de ambtsdrager – of is het een last?

Het symposium is oecumenisch opgezet en heeft als hoofdsprekers zr. Rebekka Willekes (Priorij Klaarland), dr. Mattijs Ploeger, P. Jos Moons SJ en ds Marleen Blootens.

De uitnodiging en het programma zijn hier te vinden. Meer informatie is ook te krijgen van Peter-Ben Smit (p.b.a.smit@uu.nl).


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 mei 2017

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan