PDF PDF Print

Kennismaken met Bisschop Manuel?

De Biss.Commissie Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland kreeg onlangs bericht dat Bisschop Manuel Ernesto, de opvolger van bisschop Mark Vankoevering in Mozambique, dezer dagen in Nederland verblijft en hij bezoekt woensdag 25 januari a.s. om 14.30 de parochie Arnhem/Nijmegen om daar een presentatie te geven van de projecten die via Sint Paulus gesteund worden. Een ieder is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en persoonlijk met hem kennis te maken. Klik hier voor meer informatie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 januari 2017

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan