PDF PDF Print

Interview met de bisschoppen

Onde de titel 'Grenspalen', verscheen in de Oud-Katholiek van april 2016 een interview met de twee bisdschoppen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Over de verhouding tussen hen beiden, het verschil in achtergronden en visie  op de kerk, hun ambities en zicht op het ambt. In de papieren editie kon natuurlijk niet het gehele interview worden afgedrukt. Daarom is er ook een video-opname van het gesprek gemaakt en die kunt u hier, in delen opgeknipt, terugzien.

 


    Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
    Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan