PDF PDF Print

Tiende
Quasimodolezing

MOEDIG LEIDERSCHAP
Mystiek en politiek bij Dag Hammarskjöld

The Most Revd. K.G. Hammar
Voormalig aartsbisschop van Uppsala,
em. hoogleraar aan de Universiteit van Lund
Donderdag 31 maart 2016
19.00 – 22.00 uur
In de Driehoek
Willemsplantsoen 2, Utrecht

Programma

19.00 Zaal open, koffie en thee
19.30 Welkomstwoord
19.40 Moedig leiderschap,
Mystiek en politiek bij Dag Hammarskjöld
Lezing door The Most Revd. K.G. Hammar
(Voertaal is Engels - Nederlandse vertaling beschikbaar)
20.30 Muzikaal intermezzo
20.40 Coreferaat
mw. drs. Carola J. Schouten
20.55 Muzikaal intermezzo
21.00 Vragen en discussie
21.30 Muzikaal intermezzo
21.45 Afsluiting met een drankje

 
 
 
 
 
 
 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan