PDF PDF Print

Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds

Algemene Informatie

Naam: Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
KvK nummer: 41182900
Contactgegevens: Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
Leeuweriklaan 48
1971 JX IJmuiden
E-mail secretarisokjeugdfonds@gmail.com

Bestuurssamenstelling en namen leden

  • Mw. H. C. van der Steen, voorzitter
  • Dhr. M.M. Münch, secretaris
  • Mw. K.M.J. van der Laan, penningmeester

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht om jeugdactiviteiten van parochies en staties van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland financieel te ondersteunen. Ook op jeugd gerichte activiteiten van de landelijke Oud-Katholieke Kerk komen voor subsidie in aanmerking.
Het beleid is erop gericht deze situatie in de komende jaren te continueren.
Inkomsten bestaan uit opbrengsten van belegd vermogen, en ontvangen donaties.
De Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Het verlenen van steun bij de verzorging en opvoeding van jongeren, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan de jeugd van de Oud-Katholieke Kerk, doch waarbij het bestuur bevoegd is om, indien de financiële middelen dit toelaten, haar activiteiten ook uit te strekken tot de jeugd daarbuiten.

Verslag activiteiten

In 2016 heeft het jeugdfonds – onder grote dank – afscheid genomen van 2 van haar bestuursleden en tevens oprichters van het jeugdfonds, dhr N. Lenten (penningmeester) en dhr. M.F. Parmentier (voorzitter). Vanaf 1 oktober 2016 is het nieuwe bestuur in de hierboven genoemde samenstelling van start gegaan.

In verband met de bestuurswijziging heeft het jeugdfonds medio 2016 ook de overstap gemaakt naar vermogensbeheer. Dit heeft impact op onder andere de vergoeding voor beleggingsactiviteiten.

Onze steunverlening aan het jeugdwerk bestond in het afgelopen jaar uit de volgende financiële feiten:

  • € 1.400 voor een jeugdreis naar Krakou, via de parochie IJmuiden

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening 2016

 

Baten 2016 2015   Lasten 2016 2015
Dividend aandelen 5.496 4.346   Subsidies   1.400 1.815
Couponrente 1.950 1.939   Overige uitgaven 1.862 392
Rente bank 38  33   Batig saldo 4.222 4.303
  7.484 6.512     7.484 6.512

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan