PDF PDF Print

Emeritus-Bisschop Teunis Johannes Horstman overleden

Hedenmiddag overleed te Alkmaar op zevenentachtig jarige leeftijd Teunis Johannes Horstman, bisschop van Haarlem in de periode december 1987 tot oktober 1994.

Teun Horstman werd in 1927 geboren in Utrecht (parochie Sinte Marie) en werd in het eerste oorlogsjaar ingeschreven aan het Oud-Katholiek Seminarie te Amersfoort. In 1950 ontving hij de diakenwijding en het jaar daarop de priesterwijding. In 1953 huwde hij met Lies de Groot en werd werkzaam in het pastoraat.

In de jaren 1953 tot 1961 was hij een welbekende persoonlijkheid in het Groene Hart, waar hij op zijn motorfiets doorheen reed om de parochies Gouda, Schoonhoven en Oudewater te bedienen.
Daarna werd hij geroepen om het pastoraat van de grootste parochie, die van Egmond, op zich te nemen. De kustplaats en de Egmonders lagen hem wel, zijn directheid viel meestal ook wel goed in ‘t Derp. Hij keerde na zijn pastoraat graag terug naar Egmond en vestigde zich daar uiteindelijk ook de laatste jaren van zijn leven en vond daar zijn tweede vrouw Ada de Graaff, waarmee hij in 2012 nog in het huwelijk trad.

Na de Egmondse periode keerde hij terug naar zijn geboorteplaats Utrecht om pastoor te worden van de beide Utrechtse parochies (Sinte Marie en Sinte Gertrudis), waaraan later ook dat van de Jakobus parochie werd toegevoegd. Het waren intensieve jaren van 1976 tot 1986 waarin gewerkt werd aan de totstandkoming van één parochie in Utrecht, de studenten van het seminarie regelmatig aan tafel zaten, het Pausbezoek plaatsvond, Horstman lid werd van het Metropolitaan Kapittel en lid van het Collegiaal Bestuur.

In 1986 maakte hij opnieuw de overstap van het aartsbisdom naar het bisdom Haarlem om zijn laatste jaren vol te maken als pastoor van de parochies Alkmaar, Den Helder en Krommenie. Het liep echter anders, door de toch wat onverwachte keuze tot bisschop van Haarlem op 1 oktober 1987. De bisschopswijding volgde op 12 december 1987 in Egmond aan Zee.

Delicaat was dat hij een zwager was van de toenmalige aartsbisschop Antonius Glazemaker en dat de familiebanden dus wel heel erg nauw werden binnen het episcopaat. Beiden hebben er voor gewaakt dat de familierelatie geen rol heeft gespeeld in het bestuur van de kerk.In 1993 werd bij bisschop Horstman kanker geconstateerd en dat vormde de aanleiding om zijn bisschopsambt neer te leggen in de loop van 1994. In de brief, waarin hij zijn voornemen bekend maakte, schreef hij echter ook dat zijn wapenspreuk: “nochtans zal ik mij in de Heer verheugen” van dragende betekenis bleef in zijn leven. Zijn kenmerkende gestalte en persoonlijkheid bleef nog twintig jaar in ons midden, jaren waarin hij ook nog regelmatig hand en spandiensten bleef verrichten. Moge de kerk deze dienaar in dankbaarheid gedenken.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 augustus 2014

Reacties: 1-18
Door Gast: Pastor Georg Reynders Nordstrand Duitsland @ 2014-08-12 20:22:05
Gecondoleerd
De Parochie Nordstrand herdenkt Teun Horstman. R.I.P.
Door Gast: Annelies Hoetjes-Horstman @ 2014-08-12 23:26:04
Teunis Horstman
Bedankt Bisschoppelijk bureau voor jullie snelle en mooie memorandum van mijn vader.

Annelies Hoetjes-Horstman
Door Gast: Wim de Graaf @ 2014-08-13 09:25:21
condoleances
Met leedwezen heb ik kennis genomen van het overlijden van bisschop Horstman. Ik wens de familie, kinderen en kleinkinderen en ook achterkleinkinderen, veel sterkte bij het verwerken van het verdriet om zijn heengaan. Moge hij rusten in vrede!
Door Gast: Wim Mensink @ 2014-08-13 12:19:30
Bisschop Horstman
Met het overlijden van bisschop Horstman is er een beminnelijk mens heen gegaan.
De periode dat hij deservitor was van de parochie Amsterdam, tijdens mijn periode als organist aldaar, heb ik als heel fijn en warm ervaren. De enthousiaste wijze waarop hij het Gloria inzette zal ik nooit vergeten.

Moge hij rusten in vrede
Moge het Eeuwige Licht hem schijnen.
Door Llg @ 2014-08-13 12:50:14
Van harte gecondoleerd.
Familie Giskes
Hilversum.
Door Gast: Nel v.Oort en Ap Lenten @ 2014-08-13 13:34:31
Bisschop Horstman
Ada en familie, gecondoleerd met het overlijden van de bisschop.
Wij hebben hem gekend als onze pastoor van de Sinte Gertrudis en de Ste Marie.
Wij herinneren hem als een betrokken pastoor bij onze parochies en ook als een destijds sportieve pastoor.
Wij bewaren dierbare herinneringen aan hem.
Veel sterkte de komende tijd gewenst.
Utrecht,
Ap Lenten en Nel v. Oort.
Door Gast: Jacqie en Ben Bausch @ 2014-08-13 14:59:21
Condoleance
Gisteren bereikte ons het bericht dat Teunis Horstman is overleden. Met de communie van Kate hebben we nog even met hem gepraat. Wij weten zeker dat hij bij zijn schepper is en rust heeft. Wij wensen Zijn partner Ada, zijn kinderen Annelies, Ellis, Teun en Willem met hun partners en al zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.
Jacqie en Ben Bausch
Door Gast: Rob de Rijk @ 2014-08-13 20:24:38
Thuiskomen
'Jouw schip vaart veilig, ondanks tegenstromen,
de haven in van Mijn barmhartigheid,
waar vreugde zijn zal tot in eeuwigheid'
Dat bisschop Horstman deze dichtregels nu werkelijk mag ervaren.
Ik wens de familie een mooi afscheid, dankbaar na een rijk leven.
Door Gast: Jan van Hees @ 2014-08-14 16:39:05
Overlijden bisschop Horstman
Hoewel het niet onverwacht kwam, ben ik toch nog geschrokken van het overlijden
van "Teun".

Als pastoor van de Utrechtse parochie heb ik jarenlang met hem mogen samenwerken
en ik bewaar dan ook de beste herinneringen aan pastoor Horstman.

Een groot verlies voor de hele Kerk!

Wens zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte sterkte bij het verlies van hun
man vader en grootvader.

Dat hij moge rusten in vrede bij zijn vrouw Lies bid hem van harte toe!
Door Gast: Rudi Giskes @ 2014-08-14 18:22:59
Rotsvast geloof
Dat het rotsvaste geloof waarvan zijn wapenspreuk en lied 527 getuigen de naaste familie en ons allen moge sterken nu bisschop Horstman is heengegaan.
Door Gast: Cor Mooij @ 2014-08-14 19:44:52
overlijden Teun Horstman
Ik heb alleen maar mooie herinneringen aan Teun Horstman, oud pastoor en oud Bisschop. Hij had veel met vv Egmondia te maken, de kerk en de sport waren een. Hij was scheidsrechter, voetballer en hij leidde de dames scheidsrechters op. Na het overlijden van zijn echtgenote Elisabeth ging zijn leven verder en ontmoette hij Ada de Graaff waar hij mee trouwde en zijn verdere leven mee deelde. Beiden waren gelukkig tot het einde van zijn leven. Een goed mens is heengegaan. Moge hij rusten in vrede.

Cor Mooij Voorzitter vv Egmondia en een goede relatie.
Door Gast: fh van lierop @ 2014-08-14 20:12:23
beste teun
ik wist niet dat ook een bisschop getrouwd kon zijn en dat nog wel twee keer !! Doe ze de groeten maar daarboven !
Door Corrie_kievith @ 2014-08-15 11:10:42
bisschop Horstman
Ook vanuit Culemborg onze welgemeende condoleances voor de familie van Mgr. Horstman.
In dankbare herinnering aan de tijd dat hij als pastoor van Utrecht ook Culemborg onder zijn hoede nam. Hij ruste in vrede.
Door Gast: Lida Kinneging @ 2014-08-16 09:30:27
medeleven
Van harte gecondoleerd met het overlijden van onze pastoor Horstman.
Veel sterkte gewenst!
Door Gast: Jake Dejonge @ 2014-08-16 15:06:57
Goede herinneringen aan Bisschop Teunis
Goede herinneringen van onze begintijd in Nederland. Tijdens mijn orientatiebezoek in de herfst van 1987 een weekend bij Teun gelogeerd in Alkmaar; Lies lag in het ziekenhuis, dus we aten buitenshuis. Kennismaking
met Egmond, op de zondagmorgen en Krommenie, in de middag.
Half jaar later, april 1988, stond Teun ons als gezin op te wachten op Schiphol en reed ons vieren, plus twee katten, naar Egmond, mijn eerste parochie.
Goede herinneringen inderdaad, dank je wel Teunis Johannes, rust in vrede en verrijs in glorie.
Door Gast: fam.Blom, Hilversum @ 2014-08-16 23:46:50
eeuwig licht
We waren allemaal zo jong nog. Teun en Lies waren bij ons op bezoek. De zon blikkerde fel in een raam en ik trok een gordijn dicht. "Ja Marietje, nu zien wij nog als in een spiegel...", zei Teun. En ik "Je hebt gelijk, Paulus, en we kennen ook nog maar ten dele". We grinnikten alle vier. Het voelde zo goed om ongedwongen in collegiale vriendschap bij elkaar te zijn. Ach jij lieve Lies en nu ook jij, bisschop Teun, lieve vriend : moge het Eeuwig Licht stralen over jullie. Maria Blom-Blokland.
Door Gast: Marja Bak-Aal @ 2014-08-17 13:27:06
Gecondoleerd
Een mooi mens is heengegaan. Ik kende hem niet zo lang. Ik herinner mij zijn beminnelijkheid, zijn geloof in het goede en dat hij vertrouwt op de Heer onze God. Ik wens allen die hem nabij zijn veel sterkte toe. Hij zal weer verenigd worden met degenen die hij liefhad in het huis van de Heer. Marja Bak-Aal.
Door Gast: Piet en Gerry Bakker @ 2014-08-19 16:53:20
Gecondoleerd
Het was fijn om je als pastoor mee te maken met jeugdkampen in Gouda en Reeuwijk zeilkamp maar ook als pastoor van de parochie Gouda en Schoonhoven waar wij in onze voorbereiding van ons huwelijk met Teun en Lies een fijne tijd hadden met een gezellige sfeer.
Je blijft in onze herinneringen.
Piet en Gerry Bakker.
Reacties: 1-18
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan