PDF PDF Print

Seksueel Misbruik

In iedere relatie, waarin sprake is van niet gelijkwaardige partners, kan zich seksueel misbruik voordoen. Het geeft geen pas om als kerk daarvoor de ogen te sluiten. De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft een procedure vastgesteld hoe klachten over seksueel misbruik zo goed mogelijk behandeld kunnen worden.

Samen met enkele andere kerken heeft de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zich aangesloten bij het SMPR, het onafhankelijk meldpunt voor Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties.

U kunt terecht bij het SMPR om uw verhaal te doen bij een vertrouwenspersoon of om een melding te doen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet Oud-Katholiek.

Meer informatie vind u op de website van de SMPR.

Klachtenprocedure 

Handreiking

 

 

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan