PDF PDF Print

'De Oud-Katholiek'

De Oud-Katholiek van Oktober 2016 behandelt vier thema's, waar de kerk direct raakt aan de  onze cultuur en samenleving: Kunst, (Medische) Ethiek, Politiek en Gender. In het blad roept de redactie de lezers op om aan te geven over welk van deze thema's men meer zou willen lezen. Dat kunt u in de poll hieronder doen. Zijn er andere onderwerpen op het snijvlak kerk/cultuur waar u meer aandacht voor zou willen zien? Geef ze dan aan in de reactiemogelijkheid onderaan de pagina. (NB: reacties worden strak gemodereerd)

Uw stem:

Graag meer aandacht in de Oud-Katholiek voor:
Kunst & de kerk 17.9% (7)
Politiek & kerk 28.2% (11)
Medisch-ethische vragen 33.3% (13)
Sekse, gender & de Kerk 20.5% (8)

Dank voor uw bijdrage!

Het tijdschrift 'De Oud-Katholiek' geeft informatie en opinie over de Oud-Katholieke Kerk en is een uitgave van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het blad wordt verzonden naar alle oud-katholieke adressen en wordt bekostigd uit vrijwillige bijdragen van de lezers. Het eerste nummer verscheen in januari 1885. De opzet en opmaak is diverse malen herzien; vanaf 2008 telt het blad 24 pagina's in full-colour, is thematisch van opzet en verschijnt zevenmaal per jaar.

De redactie heeft een zelfstandige status, wat geregeld is via een Redactiestatuut.De redactie wordt gevormd door:

Yvonne van Doesum
Robert Frede
Inge van Maaren
Wilma Kramer
Marieke Ridder
Louis Runhaar
Dio van Maaren (eindredacteur a.i.)

Verder wordt de redactie bijgestaan door gastschrijvers en twee columnisten.


Redactieadres: redactie@okkn.nl

Prijzen:
Abonnementsprijs voor niet-leden €25,00 per jaar. Voor betaling van abonnement of gift:
rekening NL06ABNA0214190129 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort.


Advertenties:
Vanaf  € 25,- voor berichten van maximaal 50 woorden. Afwijkende maten in overleg. 

Administratie:
Bisschoppelijk Bureau
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
info@okkn.nl

Reacties: 1-1
Door Gast: Jules L.Th.SchŲningh @ 2017-02-26 18:45:48
abonnement op blad Oud Katholiek
Gaarne met directe ingang een jaar abonnement op het blad Oud Katholiek

Jules L.Th.SchŲningh

Grotekerksbuurt 80

3311 CB Dordrecht

betaling per acceptgiro / Ä 25,00 per jaar
Reacties: 1-1
Uw reactie
Naam (Log in): 
E-mailadres: 
Onderwerp: 
Bericht:

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan