PDF PDF Print

'De Oud-Katholiek'

Het tijdschrift 'De Oud-Katholiek' geeft informatie en opinie over de Oud-Katholieke Kerk en is een uitgave van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het blad wordt verzonden naar alle oud-katholieke adressen en wordt bekostigd uit vrijwillige bijdragen van de lezers. Het eerste nummer verscheen in januari 1885. De opzet en opmaak is diverse malen herzien; vanaf 2008 telt het blad 24 pagina's in full-colour, is thematisch van opzet en verschijnt zevenmaal per jaar.

Klik hier voor digitaal lezen van verschenen nummers


De redactie heeft een zelfstandige status, wat geregeld is via een Redactiestatuut.De redactie wordt gevormd door:

Yvonne van Doesum
Robert Frede
Inge van Maaren
Wilma Kramer
Marieke Ridder
Marco Derks
Dio van Maaren (eindredacteur a.i.)

Verder wordt de redactie bijgestaan door gastschrijvers en twee columnisten.


Redactieadres: redactie@okkn.nl

Prijzen:
Abonnementsprijs voor niet-leden €25,00 per jaar. Voor betaling van abonnement of gift:
rekening NL06ABNA0214190129 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort.


Advertenties:
Vanaf  € 25,- voor berichten van maximaal 50 woorden. Afwijkende maten in overleg. 

Administratie:
Bisschoppelijk Bureau
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
info@okkn.nl

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan