PDF PDF Print

Topy Kok-Smits overleden

Op de avond van 2 januari overleed in haar woonplaats Doorn Topy Kok-Smits in de leeftijd van 94 jaar.
Echtgenote en sinds 1999 weduwe van Marinus Kok, aartsbisschop van Utrecht van 1970 tot 1981.

Catharina Maria Wilhelmina Smits werd geboren in Den Haag en kreeg al als kind het gevoel voor stijl met de paplepel ingegoten. Dat gevoel voor stijl combineerde zij in haar leven met hartelijkheid en gastvrijheid, de pastorie van pastoor Kok betekende voor menigeen een warme plek, waar je thuis kon komen.

Als bisschopsvrouw werd ze regelmatig geconfronteerd met buitenlandse bisschoppen over de vloer en vergaderingen thuis met alles wat daarbij kwam kijken.

Mevrouw Kok behield heel haar leven een grote belangstelling voor mensen en voor wat er in de kerk gebeurde en ondanks haar ouderdomskwalen als een slecht gehoor, minder zicht en moeilijker lopen, was ze nog graag overal bij.

In 2006 tekende Lia Schade van Westrum de persoonlijke herinneringen van Topy Kok op in het boekje Toewijding met vreugde. Er zijn nog exemplaren van het boekje verkrijgbaar bij het Bisschoppelijk Bureau.

Op dinsdag 6 januari a.s. zal een avondwake plaats vinden in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis aan het Willemsplantoen te Utrecht om 19.30 uur, waarna er gelegenheid is tot condoleren.
De uitvaartmis zal plaats vinden op woensdag 7 januari a.s. te Utrecht om 11.30 uur, waarna de ter aarde bestelling in besloten kring zal volgen. Voorafgaand aan de uitvaart is er eveneens gelegenheid tot condoleren en na afloop is er koffie voor de aanwezigen in de Driehoek.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 januari 2009

Reacties: 1-6
Door Gast: Oppedijk van Ven Rienk @ 2009-01-05 16:03:51
Topy Kok
Een uitzonderlijke lieve tante van ons.
Door Gast: Thea Noordijk-Jans @ 2009-01-05 21:27:10
een pastoors/bisschopsvrouw
Met mevrouw Kok is heengegaan een pastoors/bisschopsvrouw zoals die alleen bestonden in mijn jonge jaren. Eigenlijk was het ook een soort ambt met het aanzien, dat daar dan bij hoort. Ik geloof niet, dat ze daar zelf zo gelukkig mee was. Ze vertrouwde mij eens toe, dat ze het meest genoten heeft van het anonieme plattelandsleven in Friesland, na het emeritaat van bisschop Kok.

Moge zij RUSTEN IN VREDE !

Mijn medeleven gaat naar degenen die haar missen.
Door Gast: Hans Knottnerus @ 2009-01-06 11:30:57
Bedankt!
Aan mevrouw Kok heb ik fijne en goede herinneringen. Eind jaren zestig kwamen Mgr. Kok en Mevr. Kok als "presidentsechtpaar" in de presidentswoning wonen. Dit had een reorganisatie, qua sfeer, tot gevolg. Van een wat afstandelijk tehuis voor priesterstudenten, werd het een thuis waar het goed toeven was. Het was een fijne tijd waarin warmte in het huis kwam en waarin we zelfs een hond hadden. Eerst was het de oude Chow-chow en later de Deense dog Nimrod. Op de ochtend van de verjaardag van President Kok op 8 februari, wilde ik het ontbijt uit het doorgeefluik pakken en keek in de ogen van een lieve pup. Aan beiden heb ik fijne herinneringen en ik wil hen ook nu nogmaals danken voor de fijne tijd daar door gebracht!
Door Gast: Rob de Rijk @ 2009-01-06 13:18:22
Mgr. Kok en mevrouw Kok-Smits volgden inderdaad mijn ouders op als 'presidentsechtpaar'in het seminarie. Mijn moeder en mijn vader en wij,de kinderen De Rijk brachten destijds ook een andere sfeer in het seminarieleven. Ik kan die niet omschrijven als 'afstandelijk tehuis'voor priesterstudenten.Dat zou alle inspanningen die mijn moeder zich getroostte tekort doen. Zij bewaart warme herrinneringen aan die tijde met de 'jongens'ook al was het voor haar en voor mijn vader hard werken. Mevr. Kok kwam mijn moeder te hulp bij het koken van de maaltijden voor de promotie. En zij kon koken! Wij mochten de pan (met chocoladesaus) uitlikken. Mijn moeder heeft contact met haar gehouden. Pastoors- danwel bisschopsvrouw van een zelfde 'soort'. Moge mevrouw Kok rusten in vrede.
Door Gast: D.W.Jenner @ 2009-01-07 15:32:04
Mevr.Kok
Ik heb haar van dichtbij meegemaakt als kostschoolleerling op het seminarie in de Muurhuizen te Amersfoort.
Een fantastische persoonlijkheid!
Een uiterst goede ziel als ik het zo mag uitdrukken!
Dat de goede God haar opneemt in zijn genade.
Door Gast: Laura E. Zwart-Vuil @ 2009-01-28 13:12:36
overlijden mevr. Kok-Smits
Tijdens 2 bijeenkomsten van de Internationale Bisschoppen Conferentie, die destijds in hotel Bellevue in Egmond aan Zee gehouden werden, had ik het genoegen een bijzonder fijn contact te hebben met mevrouw Kok.
Zij genoot van de contacten met Egmondse parochianen na afloop van de verschillende kerkdiensten, die iedere dag tijdens die conferenties gehouden werden.
Ze had een brede interesse in mensen; vaak een mening waar je een goede kant mee op kon.
Ons persoonlijk contact is gebleven, vaak schriftelijk, maar ook telefonisch. Dit laatste was een heel bijzondere manier, ondanks haar ernstige vorm van doofheid.
Ik vind het een voorrecht haar te hebben gekend en, op sommige momenten, zoals pastoor Kinneging in zijn preek tijdens haar uitvaart mooi weergaf, "een reisgenoot" mocht zijn.
Laura Zwart-Vuil
Reacties: 1-6
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan