Vorming en toerusting

Prijzen incl. verzendkosten

Om mensen gaat het

Om mensen gaat het...

Grete Verheij-de Jager is bekend als de eerste vrouw die in Nederland priester gewijd werd. Zij was jarenlang pastoor van Oudewater, Schoonhoven en Amersfoort. Veel minder in het oog springend is voor velen binnen de kerk dat zij sinds 1999 geestelijk verzorger in ziekenhuis Tergooi in Blaricum is geweest. In een zelf uitgegeven bundeltje verzamelde zij geanonimiseerde herinneringen aan enkele van de vele gesprekken die zij voerde met patiënten in het ziekenhuis. Het zijn indringende ontmoetingen met mensen op crisismomenten. Niet de pastor, maar juist deze mensen komen aan het woord, komen tot spreken in de ruimte die haar aandacht creëerde. Aangevuld met enkele dichtregels van haar hand.

€ 6.00

HoeWeetJeDatNou _Cover

Hoe weet je dat nou?

‘Hoe weet je dat nou?” is de titel van de uitgave, die door de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is verzorgd voor de komende Veertigdagentijd. ‘Hoe weet je dat nou, dat het waar is wat je gelooft? Hoe weet je dat nou dat God bestaat?’ 53 impressies van mensen en hun God. 20 auteurs, kerkleden, over hun vragen en twijfels, over hun geloof en over dat ‘soms even zien’, dat hun leven verandert.

€ 8.50

Adventkaart 2017

Meditatiemoment in de Advent

De Oud-Katholieke Kerk heeft een set kaarten ontwikkeld voor de Advent en Kersttijd. Deze set van vijf kaarten met afbeeldingen van ‘pictoral essays’ van de hand van Annemieke Duurkoop en voorzien van korte meditatieve teksten en een gebed vormen uitgelezen materiaal voor meditatiemomenten in de komende Adventsperiode. De afbeelding worden ook gebruikt in een project rond het voeren van een geloofsgesprek, dat door Annemieke, samen met priester Age Kramer werd ontwikkeld. Een video die het gesprek inleidt alsmede de handleiding voor de begeleider zijn bij de auteurs op te vragen. De uitgeverij biedt deze exclusieve set van vijf kaarten (dubbele kaarten met afbeelding en tekst) aan voor het bescheiden bedrag van € 4,95 per set inclusief Verzendkosten.

€ 4.95

40dagen2017Cover

De ene voet voor de andere

Een pelgrimstocht door Lapland leverde de stof voor de gedachten en gebeden in dit boekje, speciaal uitgegeven voor de Veertigdagentijd.

€ 7.50

intercity2

Intercity bestemming Pasen

Reisgids voor de Goede Week. Project ontwikkeld in de Oud-Katholieke Kerk.

€ 4.00

01

Het Goede Week Kwartet

Kwartetspel voor de Goede Week voor kinderen van 8-12 jaar.

€ 8.50

40dagenCover2016HR

Liedjes van verlangen

Al vanaf het vroegste begin van het christendom worden in de tijd tussen Aswoensdag en Pasen een vaste serie psalmen gelezen en gezongen. Oeroude liederen, die mensen door de eeuwen heen hebben doen uitkijken naar Gods toekomst. Liedjes van verlangen zijn het, die in dit boekje per dag opnieuw tot leven worden gewekt. Elke dag is voorzien van een kleine meditatie en gebed, geschreven door een groep lectoren uit de Oud-Katholieke Kerk.

€ 5.00

Advent2014 cover voor web

Vredevorst

Gedachten en gebeden bij Advent & Kerst

€ 4.00

40 dagen

40 dagen in 2014

Eigentijdse handreiking met teksten (Bijbel, overweging, gebed) en beelden om elke dag van de Veertigdagentijd een moment van bezinning te geven op weg naar Pasen. Het boekje is aansprekend voor een groeiende groep mensen uit verschillende kerkelijke stromingen die invulling willen geven aan de vastentijd.

€ 5.00

Myra 2013

Jaarboek 2013 - Vereniging van Orthodoxen

Al een aantal jaren organiseert 'Het Orthodox - Oriëntaals - Anglicaans - Oud-Katholiek-Overleg een keer per jaar een ontmoetingsdag voor christen uit deze verschillende christelijke kerken. In 2013 was het thema van deze dag 'Mens en Schepping'. De inspirerende lezingen van vertegenwoordigers van verschillende tradities zijn in dit boek bijeengebracht om nog een keer na te lezen of hen die er niet bij waren te inspireren.

€ 5.00

Leen boek2

Gaandeweg

‘Gaandeweg’ is veel meer dan een reisverslag van pelgrim Leen Wijker op weg naar Santiago de Compostela. De lezer loopt niet alleen fysiek met hem mee, maar ook geestelijk. En gaandeweg zie je deze pelgrim tijdens zijn zoektocht enigszins lijken op die kleine Samuel, die eerst niet begrijpt dat God hem roept. Maar de aanwijzingen liegen er niet om en de tekens op zijn weg maken dit onomstotelijk duidelijk. De lezer wordt tevens regelmatig met beide benen op de grond gezet, waar het allemaal fysiek gebeurt. Nuttige techniekaanwijzingen voor de wandelaar, aardse beschrijvingen van het belang van een mobieltje op zo’n monstertocht van 2800 kilometer en talloze bijzondere ontmoetingen in voor- en tegenspoed met mensen die, net als Wijker, gaandeweg aan het veranderen zijn. Wellicht stimuleert dit bijzondere boek mensen, die op een keerpunt in hun leven staan, zich ook aan een dergelijke fascinerende onderneming te wagen!

€ 22.50

vb2010_000

Hoger dan de engelen

Gedachten en gebeden voor de 40 dagentijd en de Paasweek aan de hand van de brief aan de Hebreeën. Elke dag biedt een bijbeltekst, een korte gedachte en een gebed.

€ 5.00

Voetstappen

Voetstappen in de polder

Drie oud-katholieke lessen als aanvulling op de zes delen Basiscatechese van SGO

€ 20.00

Voetstap

Voetstappen in de polder. Verhalen uit de oud-katholieke kerk

Twee verhalen, die horen bij 'Drie lessen over de oud-katholieke kerk'.

€ 7.50

Catechese

Kabaal en Verhaal - ALLEEN OP BESTELLING

Vormselcatechese. Methode en Verhalenbundel in eigen beheer ontwikkeld. 2 mappen en CD-rom

€ 35.00