PDF PDF Print

Joris A.O.L. Vercammen, aartsbisschop


De aartsbisschop werd geboren in 1952 in Lier (BelgiŽ) en na zijn opleiding in 1979 tot priester gewijd voor het (R.K.) bisdom Antwerpen. Zijn pastorale arbeid richtte zich de eerste jaren vooral de begeleiding van jongeren.

In 1988 maakte hij de overstap naar de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en werd in 1989 als assisterend priester in Rotterdam werkzaam en daarna†tot†1†juli†2000 pastoor van de parochie te Eindhoven.

Naast zijn pastoraat was hij actief als projectleider van een 'revitaliserings-project van parochies' dat in de kerk liep van 1989-1999.
Op het onderwerp kerkopbouw promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1997.

In 1996 werd hij bovendien aangesteld als docent en rector van het Oud-Katholiek Seminarie te Utrecht, waar hij praktische theologie doceert.

Op 11 maart 2000 werd na het vieren van de eucharistie in de Kathedrale Kerk van Ste Gertrudis te Utrecht een nieuwe bisschop verkozen voor de zetel van Utrecht. Joris Vercammen werd in de derde stemming verkozen. Op 1 juli van dat jaar werd hij in de†Domkerk te Utrecht tot bisschop gewijd en nam de herdersstaf ter hand.

De aartsbisschop is gehuwd met Hilde Witters en het echtpaar heeft 3 kinderen.

Wapenspreuk: "Opdat zij leven hebben in overvloed". (Joh.10,10)


Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan