PDF PDF Print

Webshop

‘Hoe weet je dat nou?” is de titel van de uitgave, die door de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is verzorgd voor de  Veertigdagentijd.  ‘Hoe weet je dat nou, dat het waar is wat je gelooft? Hoe weet je nou dat God bestaat?’
53 impressies van mensen en hun God. Twintig auteurs, kerkleden, over hun vragen en twijfels, over hun geloof en over dat ‘soms even zien’, dat hun leven verandert.
Nu te bestellen via de webshop. Winkelprijs 8,50 euro, incl. verzendkosten.

InspiratieTafel Klimaatverandering

Net voor de klimaattop in Parijs kwamen vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, ngo's, jongeren, religie, media, onderwijs en wetenschap samen aan de InspiratieTafel. Deze tafel is een plek van ontmoeting, reflectie, inspiratie, bouwen aan vertrouwen en vieren van het leven.
Dit kostelijke boekje geeft een weerslag van deze Tafel en wil tevens bijdragen aan een voortgaand en hoopvol gesprek over een duurzame samenleving. U heeft het in huis voor slechts  € 10,00. Klik hier voor het artikel in de webshop


Welkom in de webshop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Hier onder kunt u de keuze maken voor boeken, brochures e.d. en voor het aanbod multimedia.
De afdelingen zijn weer onderverdeeld, maar dat helpt zich van zelf.
Attentie: Alle vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten. Neem voor grotere aantallen, kortingen en dergelijke contact op met de Stichting Oud-Katholieke UItgeverij Pascal,  e.verhey@okkn.nl  of tel: 033-2852838.

Ga naar de webshop voor de categorieën: 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan