Erfgoeddag voor pastores en kerkbesturen

Begintijd 26 oktober 2019 13:00

Eindtijd 26 oktober 2019 17:00

In samenwerking met het Museum Het Catharijneconvent wordt op zaterdag 26 oktober een erfgoeddag gehouden voor pastores en kerkbesturen. Consulent Richard de Beer geeft o.a. toelichting op het gebruik van de digitale inventarissen van de parochies en vertelt over zijn vondsten tijdens zijn werk in de parochies. De middag wordt afgerond met een rondleiding door het museum en een borrel in het museumcafé. Meer informatie volgt, leg de datum vast in uw agenda.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan