Seminariedag

Begintijd 15 september 2018 14:00

Eindtijd 15 september 2018 17:00

Het academisch jaar van onze kerkelijke opleiding 'Het Oud-Katholiek Seminarie' wordt geopend met de Seminariedag. Dit jaar zal dr. Koenraad Ouwens het openingscollege verzorgen getiteld: Pierre-Jean-Francois Percin de Montgaillard en het ius liturgicum. Rector Dr. Mattijs Ploeger geeft een kort jaarverslag en een vooruitblik naar het komende jaar. Ook zullen studenten een bijdrage leveren. Het geheel wordt omlijst met muziek. De dag wordt gehouden in 'de Akker', Melkpad 14 te Hilversum.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan