Uitgesteld naar 2019: Lezers in gesprek met auteurs 'OKKN: Een inleiding' vervolg

Begintijd 31 oktober 2018 19:30

Eindtijd 31 oktober 2018 21:30

over kerkgeschiedenis, liturgie en kerkelijk recht, met drs. Wietse van der Velde, dr. Koenraad Ouwens en prof.dr. Jan Hallebeek. Locatie: Melkpad 14A te Hilversum ('De Akker'). Toegang: vrij, mogelijkheid tot bijdrage in de kosten. Aanmelding: graag per email bij Peter-Ben Smit, p.b.a.smit@uu.nl LET OP: 'In verband met een gering aantal deelnemers wordt de gespreksavond over de 'Oud-Katholieke Kerk van Nederland: een inleiding' op 31/10 afgelast en naar een datum in 2019 verschoven. Deelnemers die zich aanmelden krijgen hierover bericht, de nieuwe datum zal ook via deze website bekend gemaakt worden.'

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan