Provinciale Synode der geestelijkheid

Begintijd 17 mei 2018 10:00

Eindtijd 17 mei 2018 18:00

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan