Ontmoetingsdag 2017 Oecumenisch Forum Katholiciteit

Begintijd 25 november 2017 10:30

Eindtijd 25 november 2017 16:30

Auditorium Catharijne Convent, Lange Nieuwstraat 38 3512PH Utrecht. Deelname: €20 p.p., inclusief koffie, thee en lunch. Studenten half geld. Aanmelding voor 15 november door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening NL58 INGB 0006489634, t.n.v. Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, onder vermelding van ‘ontmoetingsdag 2017’. Info Oecumenisch Forum voor Katholiciteit: www.forumkatholiciteit.nl (Lees verder ...)

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan