Oasedag

Begintijd 12 januari 2018 10:00

Eindtijd 12 januari 2018 16:00

Deze dag is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij missionair werk om met elkaar in gesprek te gaan over de eigen motivatie en drijfveren. De dag wordt georganiseerd door de Nederlandse Zendingsraad (NZR) in samenwerking met het bestuur van de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland. Nadere informatie over het thema en programma volgt.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan