Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie (IBC) in Oostenrijk (Wenen)

Begintijd 18 juni 2017 00:00

Eindtijd 22 juni 2017 00:00

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan