PDF PDF Print

Welkom!

Synode 2017

Zaterdag 18 november jongstleden vond de 91e synode†van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland plaats.†In het eerste deel van de ochtend vonden zoals gebruikelijk een aantal verkiezingen plaats. Zo werd de Thesaurier Generaal voor vier jaar herkozen. Verder werd aandacht besteed aan het verslag van het Collegiaal Bestuur aangaande het gevoerde beleid ... Lees verder>>

Oasedag

Op 12 januari 2018 vindt in het gebouw van het Zeister Zendingsgenootschap (Zusterplein 20 te Zeist) een Oasedag plaats over ... lees verder>>

Collegiaal Bestuur benoemt Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN

Het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (OKKN) heeft in het voorjaar van 2017, naar aanleiding van ... lees verder>>

Welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.

Lees meer>>Contact zoeken met de Oud-Katholieke kerk?

Telefoon: via het bisschoppelijk bureau: 033 - 462 08 75

Email: buro@okkn.nl

E-mail Aartsbisschop Joris Vercammen: abvu@okkn.nl

E-mail Bisschop Dirk Jan Schoon: dirkjanschoon@gmail.com

Meldpunt seksueel misbruik in Pastorale Relaties: http://www.smpr.nl/default.aspx

 

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan