De Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Vieren

Eerste Communie viering
Het hart van de kerk klopt in de liturgie, daar waar mensen samen komen rond Schrift en Tafel.
Een van de opvallendste karaktertrekken van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is haar sterke gerichtheid op die liturgie. De zondagse eucharistieviering neemt de belangrijkste plaats in het gemeenteleven in en aan de vorm en inhoud ervan wordt ruime aandacht en veel energie besteed.

Liturgie betekent dat een zichtbare gestalte wordt gegeven aan de inspiratie die uitgaat van Christus' leven en verkondiging, dat er tekens worden gesteld die de hoop op de voltooiing van Godswege levend houden.


Onderliggende pagina's:
 • De opbouw van de eucharistie
 • Eucharistie
 • Directorium
 • Ambt ten dienste van eucharistie en gemeenschap
 • Lectoraat
 • Gezangboek weer leverbaar
 • Intercity bestemming Pasen
 • Resultaten liturgie enqete
 • Interessante links Kerkmuziek
 • Eucharistisch gebed 'Van der Zee'
 • De vier nieuwe missen