PDF PDF Print

Internationale Oud-Katholieke Theologen Conferentie

De jaarlijkse ‘internationale oud-katholieke theologenconferentie’ die in 2019 plaatsvindt van 26 tot 30 augustus, zal gewijd zijn aan het thema ‘Nähe, Distanz und Macht - Kirche und Seelsorge im #MeToo-Zeitalter’ (Nabijheid, afstand en macht – kerk en pastoraat in de tijd van #MeToo).

Daarmee wordt het belangrijke thema van zowel de noodzaak aan nabijheid in pastoraat en kerk zijn in combinatie met de gevaren die dat ook met zich meebrengt aangesproken. Het thema past goed bij het ‘Plan van Aanpak’ van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland dat de aanbevelingen van het ‘rapport-Stevens’ over seksueel misbruik binnen de kerk uitwerkt en omzet. De conferentie vindt plaats in het Zwitserse Wislikofen; theologen van alle Oud-Katholieke Kerken nemen eraan deel, net zoals een groot aantal bisschoppen.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 april 2019

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan