PDF PDF Print

IAAF bijeen in Bonn

Op 29 en 30 maart vond in Bonn de jaarlijkse bijeenkomst van de IAAF plaats. Die afkorting staat voor Internationaler Arbeitskreis Altkatholizimus Forschung oftewel het internationale werkgezelschap voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het oud-katholicisme. Met acht deelnemers uit Nederland naast de acht uit Duitsland en de twee uit Zwitserland was onze kerk goed vertegenwoordigd. Het was jammer dat er geen deelnemers uit de andere oud-katholieke kerken waren. De werkzaamheden van het gezelschap zijn wat ruimer dan haar titel aangeeft. Want er wordt niet alleen onderzoek over oud-katholieke kerken en hun theologie gepresenteerd, maar ook het werk van onderzoekers van oud-katholieken huize op het veel ruimere terrein van theologie en maatschappij. Zo maakte Marco Derks de toehoorders deelgenoot van zijn promotieonderzoek over het seculiere spreken over homosexualiteit, met name in reactie op kerkelijke uitspraken (of het ontbreken daarvan). Klaus Rohmann vertelde over zijn binnenkort te verschijnen boek over menszijn in de moderne tijd, waarbij hij vele grote filosofen en denkers uit de afgelopen eeuwen de revue laat passeren. Mattijs Ploeger presenteerde het hoofdstuk uit zijn hopelijk ook binnenkort te publiceren boek over de oud-katholieke visie op Maria. Peter-Ben Smit vertelde over zijn onderzoek naar de correspondentie tussen aartsbisschop Andreas Rinkel en de Duitse bisschop Erwin Kreuzer tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Angela Berlis presenteerde haar onderzoek naar de rol van de IKZ (het internationale theologische tijdschrift van de oud-katholieke kerken) tijdens de Eerste Wereldoorlog en Bernhard Scholten vertelde over zijn onderzoek naar de lokale berichtgeving over het onstaan van de oud-katholieke kerk in de Beierse Palts. Zoals gewoonlijk was er ook een rondje uitwisseling van ervaringen en plannen, waarbij het opviel hoe kwalitatief goed en veelzijdig onze kerken hun bijdragen leveren aan het wetenschappelijke debat.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 april 2019

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan