PDF PDF Print

Met vlag en wimpel door kerkelijk examen

Het was een boeiend uur, dat de in grote getale opgekomen belangstellenden voor het kerkelijk examen van Erna Peijnenburg, kregen voorgeschoteld op dinsdagmiddag 9 april in een van de zalen van het kerkelijk complex te Haarlem. Onder leiding van de rector van het Oud-Katholiek Seminarie, dr. Mattijs Ploeger, werd mw. drs. Erna Peijnenburg het groot kerkelijk examen afgenomen.
Erna had als onderwerp voor haar eindscriptie gekozen voor de wondere wereld van het ontstaan van het Haarlemse Kapittel en de ontwikkeling ervan door de eeuwen heen.
Over dit kerkhistorische onderwerp in een onoverzichtelijke kerkelijke periode (de Reformatie en het schisma Rome-Utrecht) werd zij ondervraagd door de docent kerkgeschiedenis, drs. Wietse van der Velde, zelf een Utrechts kapittelheer. Prof.dr. Jan Hallebeek sloot daarbij mooi aan met enkele kerkrechtelijke vragen, waarop Erna uitstekend antwoord gaf. Het publiek werd een enkele maal bij de discussie betrokken en de verbinding met de huidige tijd werd niet geschuwd en ook niet een verwijzing naar de Rooms-Katholieke zusterkerk, waar het Haarlemse Kapittel uiteindelijk is door blijven bestaan.
Aan rector Ploeger ten slotte de beurt om aan de hand van een artikel van em. prof. dr. Jan Visser nog wat ecclesiologisch vuur aan de schenen van Erna te leggen.  Ze slaagde met vlag en wimpel, zo meldde de examinatoren nadat zij zich voor een kort beraad hadden terug getrokken.  Tijd om het glas te heffen en te genieten van de uitstekende hapjes.
Een hartelijke gelukwens aan Erna van onze kant!  

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 april 2013

Reacties: 1-2
Door Gast: Peter Hofman Kolk @ 2013-04-11 03:59:25
Nihil obstat
Met het onderwerp van haar scriptie heeft Mevrouw Peijnenburg mij bijzonder voor zich ingenomen. Niet alleen heeft zij gekozen voor een historisch-juridisch werkstuk, maar ook nog voor het Haarlemse kapittel dat zich in de oud-katholieke geschiedschrijving meestal mag verheugen in een frisse afkeer.

De pastoors zijn vorige week op de Berg in Amersfoort geÔnstrueerd in het twitteren en manifesteren op facebook. Kan voor Mevrouw Peijnenburg geen vorm van dispensatie worden gevonden? Dat zij voor mensen wier wereld nog niet past in 140 lettertekens, haar scriptie op het internet zet? Of kan misschien zelfs een gedrukte uitgave nog door de vingers worden gezien? Verzonden onder blanco couvert, ter bescherming van jeugdige postbestellers?


2013 © P.P.G. Hofman Kolk
Door Gast: Familie Giskes @ 2013-04-11 09:34:17
Misschien kan het worden gepubliceerd in de seminariereeks?
Felicitaties van ons (uit het bisdom Utrecht) aan mevrouw Peijnenburg (in het bisdom Haarlem)!
Reacties: 1-2
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan