PDF PDF Print

Datum diakenwijding verschoven

Maakten we eerst melding van drie wijdingen in één weekend, daar is nu verandering in gekomen. Besloten is de diakenwijding van mw. Angela Berben te verschuiven van 10 februari naar 3 februari 2013. De eucharistie, waarbinnen de wijding plaats zal vinden, begint om 15.00 uur en wordt nu gevierd in de parochiekerk van Sint Joris op 't Zand te Amersfoort.

Zie verder het bericht van 10 december jl.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 december 2012

Reacties: 1-1
Door Gast: Henk Sannen @ 2013-01-25 22:46:55
wijding A. Berben
Weer eens gegoogeld naar de OKK. Getroffen door het bericht vd wijding van MEVROUW Angela Berben. Heerlijk dat dat in de OKK bestaat!
Ik wens haar een prachtige dag en veel liefde in de uitoefening van haar ambt.
Reacties: 1-1
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan