De Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Unie van Utrecht | Utrechtse verklaring 1889

Utrechtse verklaring 1889
In 1889 kwam de Nederlandse bisschoppen samen met hun Duitse en Zwitserse collega's en stelden de Utrechtse Verklaring op,waarin de gegroeide eenheid werd uitgedrukt. Deze verklaring is de basis van de Unie van Utrecht.
Om uitdrukking te geven aan de volledige kerkelijke gemeenschap wordt jaarlijks een bijeenkomst belegd van de Internationaal Bisschoppen Conferentie (IBC), waar aangelegenheden over leer en leven van de kerken worden behandeld en vragen over de relatie met andere kerken.
De besluiten van de IBC dienen door de lokale (landelijke) kerken te worden overgenomen om van kracht te kunnen worden.
Voorzitter van de IBC is de Aartsbisschop van Utrecht.


De bisschoppen van Nederland, Duitsland en Zwitserland, bijeen in Utrecht op 24 september 1889, stelden de onderstaande verklaring op. Deze Utrechtse Verklaring is de grondslag geworden van de Unie van Utrecht.

Aan de Katholieke Kerk:


Onderliggende pagina's:
  • Duits
  • Engels
  • Nederlands