PDF PDF Print

Maart 2017 - Vastenactie

Aanbeveling Vastenactie 2017

In Calais staat het Maria Skobtsova huis, een gemeenschap van vrijwilligers en van kwetsbare vluchtelingen uit landen zoals Soedan, Iran, Eritrea, Ethiopië, maar ook uit Afghanistan. Zowel moslims als christenen vinden hun weg naar dit huis. Mensen die omwille van omstandigheden even deze ‘veilige haven’ nodig hebben en na enkele weken of maanden in officiële opvang terecht komen. Afhankelijk van de nood kunnen er tot 15 mensen opgevangen worden. De vrijwilligers maar ook de vluchtelingen ondersteunen andere vluchtelingen buiten het huis. Naast sociale en materiële hulpverlening is men ook pastoraal aanwezig onder de vluchtelingen. Een luisterend oor, een goed gesprek en er in respect zijn voor die ander. Vanuit het huis werkt broeder Johannes, monnik van de Gemeenschap De Goede Herder die vorig jaar officieel aangesloten is bij onze kerk. Broeder Johannes is door deze gemeenschap ‘uitgeleend’ om vanuit het Maria Skobtsova huis te werken onder de vluchtelingen. Het Collegiaal Bestuur vraagt graag uw steun voor het Maria Skobtsova huis.

Materiaal:

Het Maria Skobstova huis in Calais (informatie)
De heilige Hissein (informatie)
Verhaal Ibrahim
Het huis met vrijwilligers (foto)
Tekening 1
Tekening 2
Inclusieve gemeenschap1 (foto)
Inclusieve gemeenschap 2 (foto)
Vluchteling kunstenaar (foto)
Ziekenhuis bezoekersteam (foto)
Parochie en vluchelingen in een workshop (foto)
Foto

 

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan