De Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Internationaal

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland behoort tot het grotere geheel van het Westerse Katholicisme, al neemt zij een onafhankelijke positie in ten opzichte van de Rooms-Katholieke Kerk.

Met de na 1870 gegrondveste katholieke landskerken van Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechie, Polen e.a. is de Nederlandse kerk verbonden in de Unie van Utrecht.
Met de kerken van de  Anglicaanse kerkfamilie en de Onafhankelijke Filippijnse Kerk heeft zij een volledige kerkelijke gemeenschap (wederzijdse erkenning van ambten en sacramenten).

 


Onderliggende pagina's:
  • Unie van Utrecht
  • Internationale BisschoppenConferentie (IBC)
  • Internationaal Oud-Katholieken Congres 2014
  • Internationaal Lekenforum