De Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Service | Preekservice

Hier stellen pastoors en parochies preken en overwegingen ter beschikking ter meditatie.
De websites van sommige parochies geven ook één of meerdere preken ter overweging.


Onderliggende pagina's:
  • Eigen verantwoordelijkheid jegens God en de gemeenschap
  • Over religieus leiderschap
  • Maria van Magdala
  • Sacramentsdag (7 juni)
  • Drie-eenheid
  • Hemelvaart
  • Zesde Zondag van Pasen