PDF PDF Print

Welkom!

Nieuwe publicatie over de band met de Mar Thoma Kerk

Nieuwe publicatie over de band met de Mar Thoma KerkHet jongste nummer van de Internationale Kirchliche Zeitschrift is aan de relatie van de Oud-Katholieke Kerken met de Mar Thoma Kerk gewijd. Deze bijzondere kerk met Syrische wortels en een thuis in India ontwikkelt sinds een aantal jaren een nauwere band met de Oud-Katholieke Kerken. Een formele dialoog werd in 2019 afgesloten met een verslag dat ... Lees verder>>

Eveline M. Jansen neemt afscheid

Op zondag 23 juni a.s. zal Eveline M. Jansen voor de laatste maal te horen zijn als organist van de oud-katholieke kathedrale kerk ... lees verder>>

Presentatie boekjes "Joris en de draak, ter lering en vermaak".

Op 29 juni wordt eindelijk voorzien in een leemte met de presentatie van een informatief boekje over Sint-Joris. Hoewel Sint-Joris ... lees verder>>

Welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.

Lees meer>>


Contact zoeken met de Oud-Katholieke kerk?

Telefoon: via het bisschoppelijk bureau: 033 - 462 08 75

Email: buro@okkn.nl

E-mail Aartsbisschop Joris Vercammen: abvu@okkn.nl

E-mail Bisschop Dirk Jan Schoon: bvh@okkn.nl


Meldingen seksueel misbruik en/of grensoverschrijdend gedrag:

 

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan