Provinciale Synode

Begintijd 1 juni 2017 10:00

Eindtijd 1 juni 2017 17:30

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan