Maand:  


Van 1 juni 2017 10:00 t/m 1 juni 2017 17:30 :
Provinciale Synode


Van 7 juni 2017 10:00 t/m 7 juni 2017 10:00 :
Emeritikring


Van 10 juni 2017 10:00 t/m 10 juni 2017 16:00 :
Bisdomdag Utrecht
Onder de titel ‘Vele gaven, één Geest, vele gaven, één kerk!’ vindt op zaterdag 10 juni weer de bisdomdag plaats. Om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Dan volgt een inleiding over: Waarom hebben we eigenlijk bisdommen en wat betekent dat voor ons als kerk en parochies? De bisschop vertelt over zijn persoonlijke ervaringen in zijn werk en wij kunnen hem vragen stellen. Maar we wisselen ook onze eigen ideeën uit over de sterke (en zwakke) kanten van onze eigen parochies en die van elkaar. Een lichte toets wordt aangebracht met cabaret en een 'pubquiz' en natuurlijk wordt er afgesloten met een borrel rond 16.00 uur. Kom en doe mee! Opgave voor 1 juni bij jutta@okkn.nl.

Van 15 juni 2017 00:00 t/m 18 juni 2017 00:00 :
Vrouwenontmoetingsdagen in Wahlwiller: Een plek onder de zon..
Van 15 t/m 18 juni 2017 organiseert de stichting O.K. Vrouwen in Beweging opnieuw vrouwenontmoetingsdagen in Wahlwiller.

Van 17 juni 2017 11:00 t/m 17 juni 2017 16:00 :
Ontmoetingsdag Orthodoxen en Kopten, Anglicanen en Oud-Katholieken
in congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1 C, Utrecht.


Van 25 juni 2017 14:00 t/m 25 juni 2017 18:00 :
Symposium 'Ambt en Spiritualiteit'
Locatie: in de parochiezaal van Amsterdam, Ruysdaelstraat 39. Op 25 juni vindt er in Amsterdam een bijzonder symposium plaats. Het heeft als thema “ambt en spiritualiteit” en stelt de vraag hoe de twee zich tot elkaar verhouden: Hebben voorgangers en pastores een eigen spiritualiteit? Wat het doet ambt met geloofs-beleving? Biedt het bronnen voor spiritualiteit of staat het spiritualiteit in de weg? Draagt het ambt de ambtsdrager – of is het een last? Het symposium is oecumenisch opgezet en heeft als hoofdsprekers zr. Rebekka Willekes (Priorij Klaarland), dr. Mattijs Ploeger, P. Jos Moons SJ en ds Marleen Blootens. Meer informatie is ook te krijgen van Peter-Ben Smit (p.b.a.smit@uu.nl). Voor de uitnodiging en het programma

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan