Symposium 'Ambt en Spiritualiteit'

Begintijd 25 juni 2017 13:00

Eindtijd 25 juni 2017 18:00

in de parochiezaal van Amsterdam, Ruysdaelstraat 39. Nadere informatie volgt nog.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan